Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 134

Lượt truy cập: 33467410

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Sáng 23/11, tại trụ sở ở Hà Nội, Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự Lễ kỷ niệm chung vui cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tư pháp.

PGS.TS Nguyễn Thái Phúc - Giám đốc Học viện Tư pháp trình bày khái quát những sự kiện lớn, những thành tựu nổi bật cũng như những thăng trầm của Học viện Tư pháp trong 15 năm xây dựng và phát triển. Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tư pháp kể từ ngày 11 tháng 02 năm 1998 khi Trường Đào tạo các chức danh tư pháp được thành lập và ngày 25 tháng 02 năm 2004 được nâng cấp thành Học viện Tư pháp theo Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mỗi cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đều rất tự hào về những thành tích đã đạt được. Từ năm 1998 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013, Học viện đã đào tạo được tổng số 33.778 học viên các CDTP, (trong đó có 29.927 học viên được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, cụ thể là 13 khóa nghiệp vụ xét xử với 4.499 học viên; 02 khóa Thư ký Toà án với 99 học viên; 4 khóa nghiệp vụ kiểm sát viên với 873 học viên; 13 khóa nghiệp vụ luật sư với 17.783 học viên; 12 khóa nghiệp vụ thi hành án với3.263 học viên; 13 khóa nghiệp vụ công chứng viên với 1.924 học viên; 4 khóa nghiệp vụ đấu giá viên với 317 học viên; 3 khóa nghiệp vụ lý lịch tư pháp với 125 học viên. Bên cạnh đó, Học viện Tư pháp còn làm tốt nhiệm đào tạo nguồn các chức danh tư pháp cho nước bạn Lào với 04 học viên thẩm phán, 20 học viên công chứng và 20 học viên thi hành án. Trong năm 2013, Học viện Tư pháp đang tiếp tục đào tạo 2.517 học viên các chức danh tư pháp. Bên cạnh hoạt động đào tạo, Học viện Tư pháp cũng từng bước đảm nhiệm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức Ngành Tư pháp và các chức danh tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đến nay, Học viện Tư pháp đã tổ chức bồi dưỡng cho 12.918 lượt học viênCác thành tựu về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế mà Học viện Tư pháp đạt được đã góp phần đáng kể trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác có sử dụng cán bộ pháp luật nhằm góp phần thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước. Những thành tích đó là sự kết tinh ý chí, nghị lực và công sức của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên của nhà trường.

Biểu dương và ghi nhận thành tích của Học viện Tư pháp đạt được 15 năm qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp giỏi về chuyên môn, vững về phẩm chất đạo đức, đáp ứng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong 15 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, các cán bộ, học viên Học viện Tư pháp đã tích cực phấn đấu khắc phục khó khăn lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc đào tạo cán bộ tư pháp, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở nước ta.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Học viện Tư pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Theo đó, Học viện Tư pháp chú trọng đổi mới công tác đào tạo cán bộ nguồn của các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; bồi dưỡng cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp theo hướng cập nhật các kiến thức mới về chính trị, pháp luật, kinh tế - xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Học viện tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Học viện tiếp tục đổi mới hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp đào tạo, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu mới. Học viện chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, ưu tiên đào tạo cán bộ tư pháp phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Học viện trong đào các chức danh tư pháp. Các bộ, ngành Trung ương ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Học viện Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng và nhận trách nhiệm cùng với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp cụ thể hoá những chỉ đạo đó vào công tác lãnh đạo ngành Tư pháp nói chung và hoạt động của Học viện Tư pháp nói riêng. Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng và cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường trong thời gian tới; với các nhiệm vụ chính là: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó tập trung mọi nguồn lực đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo định hướng ứng dụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, hợp tác trong nước và quốc tế để mở rộng quy mô gắn liền với bảo đảm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới.

  Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Học viện Tư pháp, ghi nhận những cống hiến và đóng góp của Học viện cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ chức danh tư pháp.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng Học viên Tư pháp thành Trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm Học viện kỷ niệm 15 năm thành lập, một mặt tiếp tục khẳng định sự nhất quán thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đã đề ra trong Nghị quyết 49/NQ-TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, song mặt khác đặt ra cho Học viện Tư pháp những nhiệm vụ to lớn, nặng nề hơn trong tiến trình phấn đấu trở thành Trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


 

 

 

BTV. Thanh Hương