Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL Văn bản chỉ đạo điều hành

Đang online: 16

Lượt truy cập: 33467753

Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào Hà Giang bằng hiện vật đợt I

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO HÀ GIANG BẰNG HIỆN VẬT ĐỢT I
 
STT Họ và Tên Đơn vị công tác Hiện vật Ghi chú
1 Lê Đức Hải Trung tâm TT và NCKH    
2 Vũ Thị Hòa Trung tâm Tư vấn pháp luật    
3 Đỗ Hải Yến Trung tâm Tư vấn pháp luật    
4 Nguyễn Thị Hường Trung tâm Tư vấn pháp luật    
5 Đoàn Trung Dũng Trung tâm Tư vấn pháp luật    
6 Nguyễn Thị Hương Trung tâm Tư vấn pháp luật    
7 Nguyễn Bích Thủy Phòng Tài Chính kế toán    
8 Lê Thu Hằng Khoa đào tạo Luật sư    
9 Nguyễn Thị Hà Phòng Công tác học viên    
10 Phạm Thị Hà Phòng Tài Chính kế toán    
11 Nguyễn Thị Phíp Khoa đào tạo Công chứng viên    
12 Nguyễn Thúy Hà Phòng Đào tạo    
13 Triệu Minh Anh Trung tâm TT và NCKH    
       Ngày 09/04/2012 

(Tiếp tục cập nhật)