ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

 ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
BAN GIÁM ĐỐC Nguyễn Xuân Thu Giám đốc
Nguyễn Trường Thiệp Phó giám đốc
Trương Thế Côn Phó giám đốc
Nguyễn Minh Hằng Phó giám đốc
     
KHOA ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ
Vũ Thị Hoà Trưởng khoa
Tống Thị Thanh Thanh Phó Trưởng khoa
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Trưởng khoa
Nguyễn Thanh Mai Trưởng bộ môn
Nguyễn Thị An Na Trưởng bộ môn
Cao Thị Ngọc Hà Trưởng bộ môn
Lê Thu Thảo Trưởng bộ môn
Lương Văn Tuấn Giảng viên chính
Hà Hữu Dụng Giảng viên
Vũ Thị Hương Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Minh Giảng viên
Nguyễn Thị Thuý Hà Giảng viên
Trần Thị Thanh Thủy Giảng viên
Trần Thị Kim Oanh Giảng viên
Trần Mỹ Linh Giảng viên
Đoàn Quang Giảng viên
Đặng Huy Hoàng Giảng viên tập sự
Nguyễn Chí Hiếu Giảng viên tập sự
Lê Mai Anh Giảng viên HĐ
Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên HĐ
Quách Đình Lực Giảng viên HĐ
Hoàng Thị Phương Thảo Trợ giảng
Nguyễn Tường Vi Chuyên viên chính
Bùi Thị Thu Hằng Chuyên viên
     
KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, 
KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
Lê Thị Thuý Nga Trưởng khoa
Ngô Thị Ngọc Vân Phó Trưởng khoa
Nguyễn Kim Chi Trưởng bộ môn
Lê Thu Hằng Giảng viên chính
Nguyễn Mai Hương Trợ giảng
Nguyễn Thị Huyền Trang  Giảng viên
Lưu Ngọc Liên Giảng viên tập sự
Phạm Thị Ngọc Thảo Chuyên viên
     
KHOA ĐÀO TẠO 
CÁC CHỨC DANH 
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Bùi Nguyễn Phương Lê  Trưởng khoa
Cao Thị Kim Trinh Phó Trưởng khoa
Hoàng Thị Thanh Hoa Giảng viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
Nguyễn Thị Phíp Giảng viên
     
KHOA ĐÀO TẠO
CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP KHÁC
Phạm Thị Thuý Hồng Trưởng khoa
Lại Thị Bích Ngà Phó Trưởng khoa
Lê Thị Hương Giang Trưởng bộ môn
Lê Thị Trang Giảng viên
Đỗ Phương Thảo Trợ giảng
Hồ Thị Thùy Linh Giảng viên tập sự
Nguyễn Duy Thái Giảng viên tập sự
Hà Thị Thúy Ngọc Chuyên viên
Nguyễn Lan Hương Chuyên viên tập sự
     
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
  
 
 
Bùi Thị Hòa Trưởng phòng
Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng phòng
Phạm Thị  Nhung Chuyên viên
Nguyễn Gia Hội Chuyên viên
Đoàn Thị Hưởng Chuyên viên
Đặng Thị Lan Anh Chuyên viên
Vũ Thu Hằng Chuyên viên tập sự
     
PHÒNG HÀNH CHÍNH,
TỔNG HỢP VÀ ĐỐI NGOẠI
Nguyễn Thị Phong Lan Trưởng phòng
Đào Đức Thịnh Chuyên viên
Lê Thị Thanh Hằng Chuyên viên
Nguyễn Thị Kiều  Linh Chuyên viên
Nguyễn Thị Trang Chuyên viên
Phạm Quang Tiến Chuyên viên
Tạ Thị Mai Chuyên viên 
Hoàng Thanh Bình Nhân viên hành chính
Trịnh Thị Hà Cán sự Văn thư
Mai Thị Thu Huyền Nhân viên HĐ
     
PHÒNG ĐÀO TẠO
VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN
Trần Minh Tiến Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Trưởng phòng
Trần Thị  Hiên Chuyên viên chính
Chu Thành Công Chuyên viên
Dương Thị Thu Huyền Chuyên viên
Đàm Thị  Uyên Chuyên viên
Nguyễn Thế Anh Chuyên viên
Đỗ Đức Duy Chuyên viên
Nguyễn Văn Thức Chuyên viên tập sự
Ngô Thị Thu Uyên Chuyên viên HĐ
     
PHÒNG 
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Trần Thị Thu Hà Trưởng phòng
Vũ Thị Minh Huệ Kế toán viên
Vũ Thị Thanh Mai Nhân viên Thủ quỹ
Hà Thanh Huyền Kế toán viên
Đỗ Hải Yến Kế toán viên
Trịnh Thanh Tùng Kế toán viên 
Trần Thị Ngát Kế toán viên tập sự
Bùi Kim Ngân Kế toán viên tập sự
     
 
PHÒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Dũng Trưởng phòng
Hoàng Thị Thảo Phó trưởng phòng
Trần Hoàng Xuân Chuyên viên
Đàm Thanh Tùng Chuyên viên
Nguyễn Song Mai Chuyên viên tập sự
Lê Quốc Hoa Lái xe
Nguyễn Thị Hà Nhân viên
Hà Văn Tuân Nhân viên
Bùi Văn Minh Chuyên viên HĐ
Nguyễn Hồng Quân Nhân viên kỹ thuật
     
PHÒNG 
QUẢN LÝ KHOA HỌC
VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ NGHỀ LUẬT
Đỗ Thị Thu Hằng Trưởng phòng  
Nguyễn Thị Hương Chuyên viên chính
Vũ Thị Thu Thủy Chuyên viên
Phạm Ngọc Linh Biên tập viên
Trịnh Mỹ Hường Biên tập viên
Mai Thế  Định Chuyên viên
Nguyễn Nhật Trường Chuyên viên
     
TRUNG TÂM 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Bùi Thị Hà Giám đốc TT
Bạch Thị Hồng Hạnh Phó giám đốc TT
Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
Phạm Ngọc Minh Châu Chuyên viên
Đào Ngọc Mai Anh Chuyên viên 
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên 
Nguyễn Vân Hằng  Chuyên viên tập sự
Trần Văn Đức Nhân viên thử việc
     
TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Vũ Thị Thu Hiền Giám đốc 
Trần Danh Tuyên Chuyên viên chính
Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chuyên viên
Vương Văn Hiên Chuyên viên
Phan Thị Hoa Chuyên viên chính
Ngô Thái Dung Chuyên viên
     
TRUNG TÂM 
THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Bùi Đăng  Hùng Giám đốc TT
Hoàng Thế Đức Phó giám đốc TT
Ng. Thị Thanh Hương Biên tập viên
Thân Văn Dũng Kỹ sư tin học
Đỗ Văn Bắc Thư viện viên
Đỗ Thị Thu Thư viện viên
Lê Đức Hải Nhân viên kỹ thuật
Phan Thị Phương Thư viện viên 
     
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
LUẬT SƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Nguyễn Thị Minh Huệ Giám đốc TT
Đồng Thị Kim Thoa Phó giám đốc TT
Lê Ngọc Cẩm Giảng viên
Chu Thị Thanh Hương Chuyên viên
     
TRUNG TÂM
TƯ VẤN PHÁP LUẬT
Nguyễn Hữu Ước Giám đốc TT
     
CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trần Quốc Liêm Phó trưởng Cơ sở
Nguyễn Cảnh Tuyến Phó trưởng Cơ sở
Võ Xuân Cường Trưởng bộ môn
Hồ Quân Chính Trưởng bộ môn
Phạm Liến Phó trưởng bộ môn
Ng Thị Hương Giang Phó trưởng bộ môn
Nguyễn Văn Dũng Tổ phó Tổ Đào tạo
Nguyễn Hồng Quang Giảng viên
Võ Hồng Nam Giảng viên
Lê Thị Nhàn Giảng viên
Phạm Lê Kiều Duyên Giảng viên
Hồ Thị Bảo Ngọc Giảng viên
Vũ Huy Hoàng Giảng viên
Nguyễn Tuấn Hải Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên
Ngô Thị Thu Huyền Giảng viên
Nguyễn Thanh Thảo Nhi Giảng viên
Phan Bá Đạt Giảng viên tập sự
Nguyễn Thị Thơm Chuyên viên
Nguyễn Út Hạnh Chuyên viên
Đoàn Trung Dũng Chuyên viên
Đặng Đôn Danh Kế toán viên
Hoàng Thế Thắng Kỹ thuật viên
Vũ Tiến Hưng Lái xe
Phạm Đình Bàn Chuyên viên
Phan Hồng Hải Kỹ sư HĐ
Phan Hoàng Hải Chuyên viên
Nguyễn Hà Chuyên viên HĐ
Nguyễn Thị Minh Như Chuyên viên
Nguyễn Huy Phục Trợ giảng
Bùi Huyền Trường Thanh Thư viện viên
Hà Tài Bẩy Kỹ sư HĐ
Lê Thị Tuyết Chuyên viên
Tống Văn Tú Chuyên viên
Trần Bảo Nhân Nhân viên thử việc
Nguyễn Hữu Hào Nhân viên thử việc
Lê Thị Bích Trâm Kế toán viên HĐ
 Quản trị mạng