Bế giảng Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 6 lần 1 tại Hà Nội

Chiều ngày 24/02/2024, Học viện Tư pháp đã trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 6 lần 1 tại Hà Nội.