Hội nghị “Giáo dục bản lĩnh nghề nghiệp của luật sư trong chương trình đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp”

Trong các ngày 14,15/6/2024 tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và các ngày 26, 27/6/2024 tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Học viện Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị “Đào tạo bản lĩnh nghề nghiệp của luật sư trong chương trình đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp”. Đây là hoạt động tiếp nối thành công của chuỗi Tọa đàm được tổ chức tại trụ sở chính ở Hà Nội và Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024.