Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 9

Lượt truy cập: 59149520

CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

         
Địa chỉ: 821, Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Chức năng, nhiệm vụ:

Theo Quyết đinh số 285/2004/QĐ-GĐ ngày 22/9/2004 của Giám đốc Học viện Tư pháp về việc thành lập Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư pháp, Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị của Học viện, có chức năng giúp Giám đốc học viện quản lý và điều hành các hoạt động của Học viện ở phía Nam, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Phối hợp với các phòng, khoa của Học viện quản lý và tổ chức thực hiện việc đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp ở phía Nam;
2. Thực hiện công tác quản trị của Cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh;
3. Thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo các hoạt động của đơn vị theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tuần trước Giám đốc Học viện;
4. Quản lý cán bộ, công chức và sơ sở vật chất của đơn vị theo quy định;
5. Lưu trữ các tài liệu của đơn vị theo quy định;
6. Thực hiện một số công việc theo uỷ quyền của Giám đốc Học viện;
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.
Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng Cơ sở
- Phó Trưởng Cơ sở
- Các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ.
 
Thành viên
2. Trần Quốc Liêm
3. Võ Hồng Sơn
4. Lê Thị Mai Hương
5. Phạm Liến
6. Nguyễn Thị Hương Giang
7. Võ Xuân Cường
8. Nguyễn  Thanh Hải
9. Chu Kim Long
10. Nguyễn Hồng Quang
11. Phạm Lê Kiều Duyên
12. Lại Thị Hồng Nhung
13. Hồ Thị Bảo Ngọc
14. Vũ Huy Hoàng
15. Nguyễn Cảnh Tuyến
16. Nguyễn Thị Ngọc Anh
17. Đoàn Trung Dũng
18. Nguyễn Văn Dũng
19. Đặng Đôn Danh
20. Nguyễn Hà
21. Nguyễn Tuấn Hải
22. Nguyễn Thị Khuyên
23. Nguyễn Thị Huế Linh
24. Nguyễn Thị Minh Như
25. Nguyễn Huy Phục
26. Bùi Huyền Trường Thanh
27. Nguyễn Thị Thơm
28. Đàm Thị  Uyên
29. Nguyễn Thị Thúy
30. Phạm Đình Bàn
31. Phan Hồng Hải
32. Phan Hoàng Hải
33. Vũ Tiến Hưng