Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 69

Lượt truy cập: 59151677

Cơ cấu - tổ chức

Cơ cấu tổ chức:
- Trưởng Cơ sở
- Phó Trưởng Cơ sở
- Các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ.


Đội ngũ viên chức, giảng viên:
Phó trưởng Cơ sở
Phó trưởng Cơ sở
Trưởng bộ môn
Trưởng bộ môn
Phó trưởng bộ môn
Phó trưởng bộ môn
Tổ phó Tổ Đào tạo
Giảng viên
Giảng viên
Võ Hồng Nam Giảng viên
Lê Thị Nhàn Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Trợ giảng
Trợ giảng
Trợ giảng
Trợ giảng
Chuyên viên
Nguyễn Út Hạnh Chuyên viên
Chuyên viên
Kế toán viên
Kỹ thuật viên
Lái xe HĐ
Chuyên viên HĐ
Kỹ sư HĐ
Chuyên viên HĐ
Chuyên viên HĐ
Nguyễn Thị Minh Như Chuyên viên HĐ
Chuyên viên HĐ
Chuyên viên HĐ
Kỹ sư HĐ
Lê Thị Tuyết Chuyên viên HĐ
Tống Văn Tú Chuyên viên HĐ
Lê Thị Bích Trâm Kế toán viên HĐ