Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 17

Lượt truy cập: 59150842

Giới thiệu

  1. Giới thiệu chung
Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện Tư Pháp (Tiền thân là Tổ công tác phía Nam) được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại số 821 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Chức năng cơ bản
Giúp Giám đốc Học viện Tư pháp quản lý và điều hành các hoạt động của Học viện tại phía Nam.
III. Cơ cấu tổ chức
  1. Trưởng Cơ sở: Nguyễn Trường Thiệp
  2. Phó Trưởng Cơ sở: Trần Quốc Liêm, Nguyễn Cảnh Tuyến
  3. Lãnh đạo các Bộ môn trực thuộc Cơ sở
  4. Viên chức, người lao động.
IV. Những thành tích đạt được
  • Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2005, 2006, 2008, 2014, 2015, 2016.
  • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp các năm: 2005, 2006.
  • Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp các năm: 2015, 2016, 2017.