Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 524

Lượt truy cập: 55405405

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 24 LẦN 1 TẠI TP.HCM; LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG KHÓA 25 LẦN 1 TẠI TP.HCM VÀ LỚP ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN TP, KSV, LS KHÓA 6 LẦN 1 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TRONG FILE ĐÍNH KÈM!