Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 471

Lượt truy cập: 55405250

Thông báo tuyển sinh Lớp Đào tạo nghề Thừa phát lại khóa 8 năm 2023 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm
Tham gia nhóm Zalo để cập nhật thông tin tuyển sinh tại Hà Nội