Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 110

Lượt truy cập: 59151763

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Hoạt động hợp tác của Học viện Tư pháp đã được triển khai ngay từ khi mới thành lập. Đến nay, các chương trình hợp tác với đối tác là các cơ quan chính phủ, cơ quan liên chính phủ, các tổ chức quốc tế và các cơ sở đào tạo nước ngoài đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, dưới nhiều hình thức, nhằm mục tiêu tăng cường năng lực đào tạo các chức danh tư pháp, đào tạo lại và bồi dưỡng các cán bộ - chuyên gia pháp luật cho Việt nam. Các chương trình hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho công tác đào tạo các chức danh tư pháp của nhà trường nói riêng, mà còn góp phần tạo ra những thay đổi quan trọng đối với hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.
Cùng với nhu cầu phát triển của Học viện Tư pháp nói chung, nhu cầu về hợp tác trong những năm tới còn rất lớn. Học viện đã và đang mở rộng và triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực và dưới nhiều hình thức khác nhau.
Phương châm
Phương châm hợp tác quốc tế của chúng tôi là “Thiện chí” – “Không ngừng học hỏi” và “Hiệu quả”.
Với phương châm “Thiện chí” Chúng tôi muốn mọi đối tác cảm thấy hài lòng trong mối quan hệ hợp tác.
Với phương châm “Không ngừng học hỏi” Chúng tôi luôn nỗ lực để công việc ngày mai sẽ tốt hơn công việc ngày hôm nay.
Với phương châm “Hiệu quả” Chúng tôi luôn đặt mục đích rõ ràng cho từng hoạt động và xác định một trật tự ưu tiên phù hợp cho các nhu cầu.
Đối tác
Học viện đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác: Pháp (Khoa Luật Đại học Tổng hợp Jean – Moulin Lyon III, Trường Thẩm phán Quốc gia và Trường Lục sự Quốc gia Pháp, Hội đồng công chứng tối cao, Đoàn Luật sư Paris…), Cơ quan phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), JOPSO - Văn phòng Hỗ trợ Dự án chung  (Dự án hỗ trợ cải cách tư pháp và pháp luật Việt Nam), Trung tâm đào tạo thẩm phán Lào,Cơ quan phát triển quốc tế Canada, Ủy ban Châu Âu, Phái đoàn Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam, Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ….. Ngoài ra còn có các đối tác tiềm năng khác. Các đối tác đã hỗ trợ Học viện nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp.
Nhu cầu 
Nhằm thực hiện mục tiêu tổng thể  là “Bảo đảm đào tạo đội ngũ các chức danh tư pháp đủ về số lượng và có chất lượng phục vụ chiến lược phát triển toàn diện hệ thống pháp luật Việt Nam'', Học viện Tư pháp đã đề ra một loạt các chương trình hoạt động cụ thể.
Để có thể đạt các kết quả đầu ra như mong muốn, chúng tôi mong muốn tìm kiếm các đối tác:
- Hỗ trợ chuyên môn dưới hình thức chuyên gia tư vấn ngắn hạn hay dài hạn hoặc các bài viết, tham luận cũng như tài liệu được cung cấp;
- Hỗ trợ tài chính toàn phần hoặc từng phần cho từng hoạt động;
- Các hỗ trợ khác theo sáng kiến của hai hoặc các bên nhằm đạt mục tiêu tổng thể.


DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM 1998 ĐẾN NĂM 2023