Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 55

Lượt truy cập: 60351278

Giới thiệu tổng quan tình hình hợp tác về pháp luật của Học viện Tư pháp với Đức

 1. Giới thiệu các đối tác chính của CHLB Đức trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền
  1. 1.Viện Konrad-Adenauer (KAS)
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và CHLB Đức, Viện KAS đã và đang tích cực triển khai một số hoạt động hợp tác với Bộ Tư pháp, liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật Hình sự 1999 và một số lĩnh vực khác như Lý lịch tư pháp, Theo dõi thi hành pháp luật... Bộ Tư pháp thấy rằng các hoạt động hợp tác và phối hợp của Viện KAS với Bộ Tư pháp trong thời gian qua tuy quy mô nhỏ nhưng có hiệu quả, kịp thời. Việc tiếp tục tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức như Viện KAS là cần thiết giúp Bộ Tư pháp thực hiện chức năng xây dựng và theo dõi thực thi pháp luật cũng như tham gia cải cách pháp luật và tư pháp ở Việt Nam.
 1. 2. Quỹ hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ)
Quỹ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1992 theo sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Đức lúc đó. Từ khi thành lập cho đến nay, Quỹ đã có nhiều hoạt động hợp tác với các nước Trung và Đông Âu, các nước đối tác đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Quỹ cũng là một trong những cơ quan giúp Chính phủ Đức và Bộ Tư pháp liên bang Đức triển khai các hoạt động của Chương trình hợp tác ba năm cũng như Chương trình hợp tác đối thoại Nhà nước pháp quyền thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức. Trong thời gian vừa qua Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) đã tích cực hỗ trợ phía Việt Nam nhiều hoạt động hợp tác với hình thức phong phú, đa dạng: tổ chức Hội thảo, tổ chức đoàn khảo sát... Sự hỗ trợ của IRZ chủ yếu tập trung vào các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
 1. 3.Viện Friedrich-Ebert (FES)
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và CHLB Đức, Viện FES tiếp tục là một đối tác Đức hỗ trợ tích cực cho Chương trình, đặc biệt trong việc hỗ trợ Trung tâm pháp luật Đức của Đại học Luật Hà Nội.
 1. Tổng quan tình hình hợp tác chung trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp
Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và CHDC Đức bắt đầu từ năm 1980 khi hai nước ký Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự gia đình, lao động và hình sự. Hiệp định này đã hết hiệu lực và hiện nay hai bên chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp mới.
Năm 1996, Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Bang Bắc Sông Ranh đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác pháp luật và tư pháp. Theo đó, phía Bạn đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức các đoàn đi và tọa đàm về các chủ đề trong lĩnh vực pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình, hình sự, giám định pháp y, bảo hiểm xã hội, thông tin và giáo dục pháp luật, thi hành án, công chứng và luật sư.
Năm 2010, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bang Hessen đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
Để nâng tầm quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp, ngày 29/02/2008, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức đã ký Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Đây là Văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng, là cơ sở để hai nước chính thức thiết lập quan hệ hợp tác ở cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.Với vai trò là các cơ quan được ủy quyền điều phối triển khai thực hiện Tuyên bố chung 2008, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức đã ký kết các văn kiện và triển khai Chương trình hợp tác Đối thoại nhà nước pháp quyền giai đoạn 2009-2011, giai đoạn 2012-2014, giai đoạn 2015-2018 và giai đoạn 2019-2022. 
Sau một thời gian bị gián đoạn (từ cuối năm 2017), nhờ nỗ lực ngoại giao, phía Đức đã nối lại việc thảo luận về việc ký kết Tuyên bố chung. Ngày 17/04/2019, Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức đã gửi Công hàm số 156/2019 về việc ký kết Bản Tuyên bố chung về Ý định hợp tác trong khuôn khổ Đối thoại Nhà nước pháp quyền giai đoạn 2019 - 2022 giữa Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Cộng hòa Liên bang Đức (BMJV) và Bộ Tư pháp Việt Nam. Ngày 17/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2605/VPCP-QHQT thông báo Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Bộ Tư pháp ký Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp với Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức (giai đoạn 2019-2022). Văn kiện hợp tác này được ký kết nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Christian Lange, Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức (ngày 01/10/2019). Để triển khai Chương trình Đối thoại nêu trên, ngày 26/02/2020, hai Bên đã tiến hành ký kết Kế hoạch năm 2020 nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của bà Anne Katharina Zimmermann, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế về pháp luật, Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng liên bang Cộng hòa Liên bang Đức.
 1. Tổng quan tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật giữa Học viện Tư pháp và Đức
Trong khuôn khổ Tuyên bố chung giữa hai Chính phủ về Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền đã ký kết năm 2008, quan hệ hợp tác giữa Học viện Tư pháp với phía Đức đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn từ 2010-2019, hai Bên triển khai 44 hoạt động hợp tác dưới nhiều hình thức hợp tác đa dạng với tổng số khoảng 1.200 lượt giảng viên, học viên, bao gồm:
 • 18 hội thảo chuyên môn.
 • 04 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Đức (02 đoàn ra năm 2011; 01 đoàn ra năm 2012; 01 đoàn ra năm 2013) và cử 08 lượt cán bộ tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế (02 cán bộ vào năm 2013; 04 cán bộ vào năm 2014; 02 cán bộ vào năm 2015).
 • 02 tập huấn phương pháp kỹ năng.
 • 04 phiên tòa giả định hình sự, dân sự, hành chính.
 • Tiếp 05 đoàn công tác, lượt khách quốc tế của Đức.
 • biên soạn 01 cuốn Sổ tay kỹ năng tư vấn pháp luật (phần Dân sự).
  Cụ thể như sau:
Đối tác Hình thức hợp tác Lĩnh vực hợp tác Hoạt động hợp tác Thời gian Địa điểm
Năm 2010
  Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo “Vai trò và đạo đức của Thẩm phán” 7/9/2010 Hà Nội
  Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo về “Bổ trợ tư pháp phòng ngừa thông qua Công chứng viên” 8-29/9/2010 Hà Nội
Năm 2011
Đức - Quỹ IRZ Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo “Chứng cứ trong thực tế đào tạo nghề luật và giải quyết vụ án dân sự” 10-11/3/2011 Hà Nội
Đoàn ra Tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài Tổ chức Đoàn công tác sang Đức học tập về “Luật Công chứng và đào tạo tư pháp tại CHLB Đức” 27/6/2011-03/7/2011 Đức
Đoàn ra Tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài Tổ chức Đoàn công tác sang Đức về “Bảo hộ quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và bất động sản” 11/9/2011 Đức
Năm 2012
Đức - Quỹ IRZ Đoàn ra Tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài Đoàn công tác sang Đức học tập kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp 04-08/6/2012 Đức
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo về “Cưỡng chế thi hành án dân sự và kỹ năng tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự” 27/6/2012 Hà Nội
Năm 2013
Đức – BTP Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Đón Đoàn công tác Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức 16/01/2013 Hà Nội
Đức - Quỹ IRZ Tài liệu Xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng Soạn thảo và biên tập cuốn Sổ tay Kỹ năng tư vấn pháp luật (trong lĩnh vực dân sự) 30/5/2014 Hà Nội
Đoàn ra Tổ chức đoàn công tác ra nước ngoài Đoàn công tác sang Đức về đấu giá, công chứng viên, luật sư phục vụ hội nhập 12-17/5/2013 Đức
Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định hình sự 13-15/11/2013 Hà Nội
Đức - Viện FES Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo “Kinh nghiệm giải quyết các khiếu kiện và tranh chấp hành chính” 10/4/2013 Hà Nội
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo “Kỹ năng và kinh nghiệm trong Hòa giải” 3/10/2013 Hà Nội
Đức - KAS Đoàn ra Cử cán bộ tham dự hội thảo, tọa đàm quốc tế Tài trợ 02 cán bộ tham dự Hội thảo quốc tế về Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy trình xét xử (1. Đồng chí Lê Thị Thuý Nga, Phó trưởng Khoa ĐT Thẩm phán; và  2. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga, Trưởng Phòng Đào tạo) 30/09/2013-01/10/2013 Đài Loan
Năm 2014
Đức – BTP Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Tiếp Đoàn công tác Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức 19/02/2014 Hà Nội
Đức - Quỹ IRZ Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo “Thu thập và đánh giá chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự” 30/5/2014 Hà Nội
Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định dân sự 12-14/11/2014 Hà Nội
Tài liệu Xây dựng tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng Hoàn thành việc in ấn cuốn Sổ tay tư vấn pháp luật (Phần dân sự)   Hà Nội
Đức - Viện FES Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo “Bảo về quyền con người trong tư pháp hình sự” 12-13/12/2014 Đà Nẵng
Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Tiếp đại diện Viện FES 20/3/2014 Hà Nội
Đức - KAS Đoàn ra Cử cán bộ tham dự hội thảo, tọa đàm quốc tế Tài trợ 02 cán bộ HVTP tham dự Hội thảo về tính liêm chính và vấn đề đào tạo tư pháp (1. Đồng chí Nguyễn Thái Phúc, Giám đốc Học viện; và 2. Đồng chí Lê Quang Anh, Phó Giám đốc TTLKĐTLSTMQT) 08-10/4/2014 Campuchia
Đoàn ra Cử cán bộ tham dự hội thảo, tọa đàm quốc tế Tài trợ 02 cán bộ HVTP tham dự Hội thảo quốc tế về vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới ASEAN (1. Đồng chí Lê Mai Anh, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; và 2. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, chuyên viên TTLKLSTMQ) 09-10/6/2015 Philippines
Năm 2015
Đức - Quỹ IRZ Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Khóa tập huấn "Phương pháp suy luận luật học" 16-17/6/2015 Hà Nội
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Cơ chế giám sát hoạt động tố tụng hình sự ở Việt Nam - Những bài học kinh nghiệm từ CHLB Đức" 16/9/2015 Hà Nội
Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định hành chính 04-06/11/2015 Hà Nội
Đức - Viện FES Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Các công ước quốc tế về quyền con người và những vấn đề đặt ra đối với việc sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự" 21-22/8/2015 Nha Trang
Đoàn vào Mời chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy, tọa đàm tại HVTP Mời 02 chuyên gia Viện FES tham gia giảng dạy về  "Vai trò của công tố viên trong tố tụng hình sự tại CHLB Đức; Kỹ năng tranh tụng trong phiên tòa hình sự sơ thẩm tại CHLB Đức" 18/8/2015 Hà Nội
Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Tiếp Trưởng đại diện Viện FES 7/4/2015 Hà Nội
Đức - KAS Đoàn ra Cử cán bộ tham dự hội thảo, tọa đàm quốc tế Tài trợ 02 cán bộ HVTP tham gia chuyến khảo sát về "Giảng dạy pháp luật và đào tạo tư pháp" tại  CHLB Đức cùng với các đại diện cơ sở đào tạo tư pháp khu vực Châu Á (gồm các nước Lào, Cămpuchia, Indonesia và Philippine) (1. Đồng chí Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, phụ trách cơ sở thành phố Hồ Chí Minh; 2. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga- Trưởng phòng Đào tạo - Học viện Tư pháp.) 04-08/5/2015 Đức
Đoàn ra Cử cán bộ tham dự hội thảo, tọa đàm quốc tế Tài trợ 01 cán bộ HVTP tham quan Hội thảo chuyên đề về "Đào tạo tư pháp: Quản lý vụ án và tòa án" (Đồng chí Nguyễn  Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga- Trưởng phòng Đào tạo) 09-10/6/2015 Philippines
Đức Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Tiếp khách quốc tế Đức 10/11/2015 Hà Nội
Năm 2016
Đức-Quỹ IRZ Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Khóa tập huấn "Phương pháp xác định các tình tiết trong suy luận luật học" 17-18/3/2016 Hà Nội
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Hoạt động thu thập chứng cứ của Luật sư trong quá trình tham gia giải quyết vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự" 14-15/4/2016 Hà Nội
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Vai trò của luật sư trong đảm bảo quyền và lợi ích của người khởi kiện trong tố tụng hình sự" 15/4/2016  
Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định Phiên tòa giả định hình sự 27-28/9/2016 Hà Nội
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Tọa đàm về kỹ năng của thẩm phán, luật sư và kiểm sát viên trong việc bảo vệ người bị hại trong vụ án hình sự 28/9/2016  
Đức-Viện FES Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Bảo đảm quyền con người và những vấn đề tiếp tục đặt ra đối với việc hoàn thiện thể chế tư pháp hình sự Việt Nam" 21-22/7/2016 Đà Nẵng
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Bảo đảm quyền con người trong BLHS 2015 và BLTTHS 2015: bình luận và khuyến nghị" 22-23/7/2016 Đà Nẵng
BTP Đức Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Tiếp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng CHLB Đức 23/11/2016 Hà Nội
Năm 2017
Đức-Quỹ IRZ Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015" 23/9/2017 Hà Nội
Năm 2019
Đức-Quỹ IRZ Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Tiếp đại diện Quỹ IRZ 1/3/2019 Hà Nội
BTP và Bảo vệ người tiêu dùng Đức Đoàn vào Tiếp khách quốc tế Đón Đoàn Quốc vụ khanh sang thăm và làm việc tại HVTP 2/10/2019 Hà Nội
Đức-Quỹ IRZ Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Kinh nghiệm tiếp xúc, trao đổi với người bị buộc tội, bị hại là người dưới 18 tuổi) 10/12/2019 Hà Nội
Hội thảo Hội thảo, tọa đàm chuyên môn, khóa tập huấn Hội thảo "Kinh nghiệm của luật sư khi bảo vệ cho bị hại là nạn nhân trong vụ án về bạo lực gia đình 11/12/2019 Hà Nội
 
Đánh giá:
Nhìn chung, các hoạt động hợp tác với các đối tác của Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang CHLB Đức được tổ chức đúng tiến độ và đã đạt được mục tiêu như đã đặt ra, nhận được phản hồi tích cực của giảng viên và đối tác. Các hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên của Học viện Tư pháp qua việc tăng cường kỹ năng, kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát triển học liệu, tài liệu, giáo trình…, từ đó nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo. Đặc biệt, Học viện Tư pháp đánh giá cao vai trò của các chuyên gia CHLB Đức đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực hoạt động hành nghề của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư tại các hội thảo, tọa đàm chuyên đề, phiên tòa giả định.
Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Học viện Tư pháp và các đối tác CHLB Đức; sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các đối tác CHLB Đức cùng với những đóng góp của Học viện từ cơ sở vật chất, phương tiện sẵn có, sự tham gia chủ động, tích cực của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Học viện đã đem lại hiệu quả tích cực của các hoạt động hợp tác quốc tế.