Đang online: 36

Lượt truy cập: 59152191

Giới thiệu

I. Giới thiệu chung
Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác được tách ra từ Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
II. Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác có chức năng, nhiệm vụ chính sau:
1. Tham mưu và giúp Giám đốc Học viện Tư pháp tổ chức đào tạo nghề công chứng, nghề đấu giá và các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp;
2. Tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho công chứng viên, đấu giá viên, các chức danh khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp và các hoạt động bồi dưỡng khác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
3. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp;
4. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Học viện Tư pháp.
III. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người lao động
- Trưởng khoa và các Phó Trưởng Khoa;
- Các Bộ môn thuộc Khoa: Bộ môn Nghề công chứng; Bộ môn Nghề đấu giá; Các Bộ môn khác theo Quyết định của Giám đốc Học viện Tư pháp.
- Trợ lý Khoa
IV. Thành tích đạt được:

- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào các năm: 2006, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015.
- Đảng ủy Học viện Tư pháp tặng Giấy khen Chi bộ Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018.
- Giám đốc Học viện Tư pháp tặng Giấy khen Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác các năm: 2019, 2021;
- Học viện Tư pháp tặng Giấy khen Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018);
- Đạt giải Khuyến khích trong Hội diễn Văn nghệ Chào mừng Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Học viện Tư pháp (11/02/1998 – 11/02/2018);
- Giấy khen đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020”;
- Tổ Công đoàn Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm: 2019, 2020, 2021;
- Đạt Giải Ba trong Hội thi Vua đầu bếp gia đình năm 2021.

V. Lãnh đạo Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác qua các thời kỳ:
1. Thời điểm khoa mới thành lập
- Trưởng khoa: ThS. Phạm Như Hưng;
- Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Thúy Hồng;
- Phó trưởng khoa: TS. Đồng Thị Kim Thoa
2. Thời điểm hiện nay
- ThS. Phạm Thị Thúy Hồng: Trưởng khoa
ThS. Lại Thị Bích Ngà: Phó trưởng khoa kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn nghề Công chứng:.