Đang online: 100

Lượt truy cập: 59151189

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Khoa bao gồm:
- Trưởng Khoa;
- Các Phó Trường khoa;
- Các Bộ môn trực thuộc Khoa;
- Trợ lý Khoa.
Hiện tại, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có 06 giảng viên cơ hữu và 01 chuyên viên trong đó có 02 Tiến sĩ, 05 Thạc sĩ. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, hoạt động đào tạo của Khoa có sự tham gia của hơn 200 giảng viên thỉnh giảng là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, các chuyên gia pháp luật giàu kinh nghiệm trong nghề nghiệp, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.

Đội ngũ viên chức, giảng viên:
ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ
Lê Thị Thuý Nga Trưởng khoa
Ngô Thị Ngọc Vân Phó trưởng khoa
Nguyễn Kim Chi Trưởng bộ môn
Lê Thu Hằng Giảng viên chính
Nguyễn Mai Hương Giảng viên
Lưu Hương Liên Giảng viên
Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên
Phạm Thị Ngọc Thảo Chuyên viên, Trợ lý khoa