Đang online: 18

Lượt truy cập: 59150833

Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

Lịch sử hình thành của Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư

Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, tiền thân là Khoa Đào tạo Thẩm phán và Khoa Đào tạo Kiểm sát viên, được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư gồm Trưởng khoa, các Phó Trưởng khoa, các Bộ môn trực thuộc Khoa, các Giảng viên và Trợ lý Khoa. Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo của Khoa còn có sự tham gia của hơn 200 giảng viên thỉnh giảng là các Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, các chuyên gia pháp luật giàu kinh nghiệm trong nghề nghiệp, nhiệt huyết với sự nghiệp đào tạo các chức danh tư pháp.

Chức năng

Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư có chức năng sau:

Tham mưu và giúp Giám đốc Học viện Tư pháp tổ chức đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư;
Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và tư vấn pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện Tư pháp;
Quản lý nội bộ cấp đơn vị phòng;
Phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Khoa và sự phân công của Giám đốc Học viện.
Một số thành tích nổi bật
Hoàn thành 15 khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử với 5.520 học viên;
Hoàn thành 07 khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm sát với 1.498 học viên;
Hoàn thành 04 khóa đào tạo nghiệp vụ lý lịch tư pháp với 148 học viên;
Hoàn thành 05 khóa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư với 477 học viên; 

Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư năm 2016 và sửa đổi, bổ sung năm 2019;
Chủ trì nghiên cứu và được nghiệm thu 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;
Chủ trì tổ chức 15 Hội thảo khoa học.

Với những thành tích trên, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư đã được lãnh đạo Học viện Tư pháp, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo một số ban ngành ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều năm liền, tập thể Khoa Đào tạo Thẩm phán, Khoa Đào tạo Kiểm sát viên và nay là Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen (năm 2016) và Giám đốc Học viện Tư pháp tặng Giấy khen. Năm 2020, Khoa Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư được công nhận đạt danh hiệu " Điển hình tiên tiến Học viện Tư pháp giai đoạn 2015-2020"

Danh sách Trưởng, Phó đơn vị qua các thời kỳ
Trưởng, Phó Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư (giai đoạn từ tháng 04/2016 đến nay)
Trưởng khoa Phó trưởng khoa
TS. Lê Thị Thúy Nga (Từ 9/2019 - nay) TS. Ngô Ngọc Vân (10/2021 - nay)
 
Trưởng khoa Phó trưởng khoa
  ThS. Lê Thị Thúy Nga (phụ trách khoa 9/2016- 9/2019)
ThS. Quách Đình Lực (4/2016 - 9/2021)

Trưởng - Phó Khoa Đào tạo Kiểm sát viên (giai đoạn 1998-3/2016)

Trưởng khoa Phó trưởng khoa
TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết (02/2011-2014)
TS. Nguyễn Văn Điệp (2007-9/2016)
ThS. Quách Đình Lực (2013-3/2016)
 

Trưởng - Phó Khoa Đào tạo Thẩm phán (giai đoạn 1998-3/2016)

Trưởng khoa Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thanh Bình (1999-2004)
TS. Phan Chí Hiếu (9/2004-7/2006)
TS. Lê Mai Anh (2007-2011)
ThS. Phạm Như Hưng (phụ trách khoa 02/2013-10/2016)
ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (03/2006-12/2015)
ThS. Lê Thị Thúy Nga (3/2014-3/2015)