Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 474

Lượt truy cập: 55405578

​GIỚI THIỆU TẠP CHÍ NGHỀ LUẬTTạp chí Nghề luật là cơ quan ngôn luận của Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 141/GP-BVHTT ngày 21/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin với thời hạn hoạt động 05 năm kể từ ngày ký Giấy phép, gia hạn hoạt động theo Giấy pháp hoạt động báo chí số 1144/GP-BTTTT ngày 22/6/2012 của Bộ Thông tin và truyền thông với thời hạn cấp phép 10 năm kể từ ngày ký giấy phép. Kỳ hạn xuất bản 01 kỳ/02 tháng; khuôn khổ 19cm x 26,5 cm, số trang: 60, số lượng tin tối đa 3.000 bản/ 01 kỳ; nơi in tại Hà Nội.  Giá bìa hiện nay 15.000đ/số.
Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 195/GP-BTTTT cho phép Tạp chí Nghề luật tăng kỳ xuất bản từ 02 tháng/số lên 01 tháng/số từ tháng 5 năm 2016.
Theo Giấy phép hoạt động, Tạp chí Nghề luật hoạt động với tôn chỉ, mục đích như sau:
- Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực tư pháp;
- Thông tin về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Tư pháp;
- Nâng cao trình độ, kỹ năng tác nghiệp của những người làm nghề luật; là diễn đàn cho các chức danh tư Pháp, những người học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật
Đối tượng phục vụ của Tạp chí là các nhà lập pháp, giảng viên, học viên Học viện Tư pháp; sinh viên các cơ sở đào tạo luật học; đội ngũ những người giữ các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và nhân dân
Tạp chí Nghề luật đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận là Tạp chí có điểm khoa học tại các Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Luật học (từ 0-0,5 điểm).

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nghề luật:
1. Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: PGS.TS Nguyễn Minh Hằng – Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (được bổ nhiệm theo Quyết định số 1548/QĐ-HVTP ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Học viện Tư pháp).
2. Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghề luật: TS. Nguyễn Thanh Phú (được bổ nhiệm theo Quyết định số 1549/QĐ-HVTP ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc Học viện Tư pháp).
3. Thư ký Tòa soạn: TS. Đỗ Thị Thu Hằng-Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật (được bổ nhiệm theo Quyết định số 134/QĐ-HVTP ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tư pháp)


Ban trị sự
- ThS. Vũ Thị Thu Thủy- Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trưởng Ban
- CN. Nguyễn Thị Hương- Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên
- ThS. Phạm Ngọc Linh - Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên
- ThS. Trịnh Mỹ Hường -
Phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật, Trị sự viên