Đang online: 23

Lượt truy cập: 57276984

Giới thiệu Khoa đào tạo các chức danh thi hành án dân sự

KHOA ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
I. Giới thiệu chung
Khoa Đào tạo Các chức danh thi hành án dân sự (tiền thân là Khoa Đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác) được thành lập theo Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tư pháp.
II.Chức năng cơ bản
1. Triển khai các khóa đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự cho các đối tượng là những người có bằng cử nhân Luật trở lên đang công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự và do các cơ quan thi hành án dân sự cử tham gia khóa đào tạo; đào tạo nghề Thừa phát lại cho các đối tượng là những người có bằng cử nhân Luật trở lên;
2. Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến các chức danh thi hành án dân sự;
3. Tham gia bồi dưỡng các chức danh thi hành án dân sự;
4. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Học viện Tư pháp.
III.Cơ cấu tổ chức
1. Trưởng Khoa: Trần Thanh Phương (từ 2011 đến nay)
2. Phó Trưởng Khoa: Nguyễn Thị Phíp (từ 2011 đến nay)
3. Lãnh đạo các Bộ môn trực thuộc Khoa
4. Giảng viên, trợ lý Khoa
V. Thành tích đạt được
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2005, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017.
- Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào các năm: 2006, 2013, 2014.
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Tư pháp các năm: 2010, 2015, 2017.