Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 102

Lượt truy cập: 59151483

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Tư pháp (Nhiệm kì 2021-2026)

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TƯ PHÁP
NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Quyết định số 1535/HVTP-QĐ ngày 26 tháng 11 năm 2021
 của Giám đốc Học viện Tư pháp)
 
STT HỌ VÀ TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
1 TS. Nguyễn Xuân Thu Giám đốc Học viện Tư pháp
2 PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng Phó Giám đốc Học viện Tư pháp
3 TS. Trương Thế Côn Phó Giám đốc Học viện Tư pháp
4 ThS. Nguyễn Trường Thiệp Phó Giám đốc Học viện Tư pháp
5 TS. CCV. Tuấn Đạo Thanh Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam
6 TS. LS. Chu Thị Trang Vân Phó Chủ nhiệm Ủy ban hợp tác quốc tế, Liên đoàn luật sư Việt Nam
7 ThS. Trần Minh Tiến Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác học viên
8 TS. Lê Thị Thúy Nga Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư
9 ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế
10 ThS. Phạm Thị Thúy Hồng Trưởng Khoa Đào tạo Công chứng viên và các chức danh khác
11 TS. Vũ Thị Thu Hiền Quyền Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo
12 ThS. Bùi Nguyễn Phương Lê Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Đào tạo các chức danh thi hành án dân sự
13 ThS. Bùi Thị Hà Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ
14 TS. Vũ Thị Hòa Phó Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư
15 TS. Ngô Thị Ngọc Vân Phó Trưởng Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư
16 TS. Đồng Thị Kim Thoa Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế
17 TS. Đỗ Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Trị sự Tạp chí Nghề luật
18 TS. Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng Bộ môn, Khoa Đào tạo Luật sư
19 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Giảng viên, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh