Thông báo về việc giảm học phí đối với các chương trình đào tạo mở theo nhu cầu xã hội trong giờ hành chính năm 2020

Xem chi tiết nội dung thông tin trong tập tin đính kèm