HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thông tin chi tiết

GIẢI THỂ THAO CHÀO MỪNG 25 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Kế hoạch tổ chức

Quyết định thành lập Ban tổ chức


LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 25 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Chung kết liên hoan văn nghệ

Sơ khảo Liên hoan văn nghệ


Quy chế Liên hoan văn nghệ

Quyết định thành lập Ban thư ký Liên hoan văn nghệ


TỔ CHỨC CUỘC THI TÀI NĂNG NGHỀ LUẬT NĂM 2022

Chung kết Cuộc thi Tài năng Nghề luật

Sơ khảo Cuộc thi Tài năng Nghề luật

Thông tin chi tiết


THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ CỰU HỌC VIÊN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp

Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp

Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT  ĐỘNG PHONG TRÀO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Thông tin chi tiết

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ KHẨU HIỆU (SLOGAN) 

Thể lệ cuộc thi

Phiếu đăng ký dự thi

Tài liệu tham khảo thông tin về Học viện Tư pháp

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu của Học viện Tư pháp

CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN TƯ PHÁP
 
Hội thảo khoa học “Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản theo thủ tục tố tụng dân sự”
Hội thảo “Thẩm quyền của Toà án trong giải quyết các vụ án dân sự”
Hội thảo: Hoạt động thu thập và đánh giá chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

Hội thảo: Trách nhiệm hình sự đối với những sai phạm trong thi hành án dân sự
Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực tập trong các chương trình đào tạo tại Học viện Tư pháp”
Phiên tòa trực tuyến - xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp
Triển khai thực hiện chương trình Đào tạo nghề công chứng chất lượng cao

HỌC VIỆN TƯ PHÁP TỪ CÁC GÓC NHÌN
Đào tạo Luật sư chất lượng cao tại Học viện Tư pháp đảm bảo tính thực tiễn, kết nối với hành nghề luật sư


KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỌC VIỆN TƯ PHÁP


Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động

Quyết định thành lập Ban tổ chức các hoạt động chào mừng

Quyết định thành lập Tiểu ban phong trào

Quyết định thành lập Tiểu ban tuyên truyền, vận động

Quyết định thành lập Tiểu ban cơ sở vật chất