Thông báo lịch khai mạc và thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (25/07/2023)

​Học viện Tư pháp thông báo lịch khai mạc và thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Đọc tiếp
Thông báo về vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện Tư pháp (19/07/2023)

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi và Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Đọc tiếp
Thông báo kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện Tư pháp (16/01/2023)

Học viện Tư pháp thông báo kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Đọc tiếp
Thông báo lịch thi chi tiết đối với từng vị trí tuyển dụng - Vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (06/01/2023)

Học viện Tư pháp thông báo lịch thi chi tiết vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Đọc tiếp
Thông báo lịch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 (05/01/2023)

Học viện Tư pháp thông báo lịch thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Đọc tiếp