Công văn chiêu sinh lớp bồi dưỡng xử phạt vi phạm hành chính

 

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 180/HVTP-BDCB

V/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 3  năm 2015

 

Kính gửi: ………………………………………………………………

 

Tổng kết hai năm áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính và những văn bản hướng dẫn thi hành, để góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở các Bộ, ngành và địa phương nhằm hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, Học viện Tư pháp chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Việc tổ chức lớp học nhằm mục đích sau:

- Đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập phát sinh sau 2 năm Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực và được áp dụng trên thực tế;

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở các Bộ, ngành và địa phương nhằm khắc phục, hạn chế sai sót tránh khiếu kiện liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung chương trình bồi dưỡng sẽ đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn sau hai năm Luật Xử lý vi phạm hành chính được áp dụng trên thực tế; khắc phục được những hạn chế, những sai sót nhằm tránh khiếu kiện trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính của các cán bộ, công chức và các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hiện nay.

2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng

Các cán bộ, công chức, các chức danh tham mưu và có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ở các Bộ, ngành và địa phương theo quy định tại Chương II - Phần thứ hai của Luật Xử lý vi phạm hành chính như công an, kiểm lâm, hải quan, bộ đội biên phòng, thanh tra, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp ...).

 3. Nội dung:

Nội dung chương trình bồi dưỡng tập trung vào việc bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức, viên chức có thẩm quyền xử phạt, bao gồm:

- Tổng hợp những sai sót, khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính sau hai năm áp dụng Luật Xử phạt vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục.

- Kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính;

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả;

- Kỹ năng soạn thảo, ban hành: Quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt hành chính.

- Thực hành tình huống, trao đổi, thảo luận.

Kết thúc khóa học, những học viên hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng.

4. Giảng viên và phương pháp giảng dạy

4.1. Giảng viên giảng dạy

Giảng viên giảng dạy cho lớp bồi dưỡng là đội ngũ giảng viên của Học viện Tư pháp, Tòa án có năng lực, trình độ, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy tích cực đã tham gia giảng dạy nhiều năm cho các lớp thẩm phán, luật sư của Học viện Tư pháp.

4.2. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giảng dạy cho lớp học là các phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm như làm việc nhóm, giảng dạy bằng các hồ sơ thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính đã bị khiếu kiện tại Tòa án để giúp cán bộ, công chức khắc phục được những sai sót trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức:

5.1. Lớp bồi dưỡng thứ nhất

- Thời gian:         02 ngày (các ngày 18, 19/5/2015).

- Khai mạc          8h00' ngày 18/5/2015.

- Địa điểm:          Khách sạn Thanh Bình 2 – Số 512 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu cho học viên tham dự lớp học từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 17/5/2015 tại địa điểm tổ chức lớp học (sảnh tầng trệt - Khách sạn Thanh Bình 2).

5.2. Lớp bồi dưỡng thứ hai

- Thời gian:         02 ngày (các ngày 22, 23/5/2015).

- Khai mạc          8h00' ngày 22/5/2015.

- Địa điểm:          Học viện Tư pháp, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu cho học viên tham dự lớp học từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 21/5/2015 tại Học viện Tư pháp.

5.3. Lớp bồi dưỡng thứ ba

- Thời gian:         02 ngày (các ngày 25, 26/5/2015).

- Khai mạc          8h00' ngày 25/5/2015.

- Địa điểm:          Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình, số 02 Ông Ích Khiêm – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

Ban Tổ chức đón tiếp và phát tài liệu cho học viên tham dự lớp học từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 24/5/2015 tại Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình.

6. Kinh phí:

- Học phí: 1.000.000 đồng/học viên;

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho cán bộ, công chức tham gia Lớp bồi dưỡng do cơ quan cử cán bộ, công chức tham gia lớp học hỗ trợ.

Học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nộp học phí theo một trong các phương thức sau:

+ Bằng tiền mặt: Nộp khi làm thủ tục nhập học.

+ Bằng chuyển khoản: Chuyển khoản trước khi nhập học vào tài khoản của Học viện Tư pháp số 1410206021831 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, CN Mỹ Đình, Hà Nội (đề nghị ghi rõ nội dung là học phí Lớp bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính). Khi nhập học mang theo giấy nộp tiền vào tài khoản để làm thủ tục.

- Cơ quan, tổ chức cử cán bộ tham gia lớp học, nếu có nhu cầu chuyển khoản qua kho bạc, đề nghị chuyển vào: Tài khoản số: 3712 tại Kho bạc Nhà nước quận Cầu Giấy; Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1054475; Chủ tài khoản: Học viện Tư pháp.

7. Số lượng

Số lượng: Khoảng 100 người/lớp. Trường hợp số lượng người đăng ký tham gia lớp học vượt quá 100 người/lớp, Học viện Tư pháp sẽ chuyển những người đăng ký sau sang học lớp tiếp theo để đảm bảo chất lượng tổ chức lớp học.

Công văn cử cán bộ, công chức tham dự Lớp bồi dưỡng xin lập theo mẫu (đề nghị ghi chính xác họ, tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác của cán bộ, công chức được cử đi học để phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng) và gửi về Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ - Học viện Tư pháp, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy,  thành phố Hà Nội trước ngày 30/4/2015 (đề nghị gửi trước vào địa chỉ Email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com).

8. Hỗ trợ đặt phòng nghỉ

Cán bộ, công chức được cử tham gia Lớp học có nhu cầu đặt phòng nghỉ, đề nghị đặt trước ngày tổ chức lớp học ít nhất 10 ngày theo địa chỉ:

8.1. Lớp tập huấn tổ chức tại thành phố Hà Nội: Ký túc xá Học viện Tư pháp, điện thoại: 0982.103.608 (đồng chí Nguyễn Thị Hà) hoặc 0985.387.943 (đồng chí Đào Thị Đăng), fax (04) 62740999.

8.2. Lớp tập huấn tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh: Khách sạn Thanh Bình 2 – Số 512 đường Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0917.181.323 (đồng chí Trần Hà Ngọc Hân); email: ngochan.hoanvu@gmail.com.

8.3. Lớp tập huấn tổ chức tại thành phố Đà Nẵng: Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình, số 02 Ông Ích Khiêm – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0989.434.443 (đồng chí Quyết), email: thanhquyet.cdt@gmail.com

9. Liên hệ 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Bạch Thị Hồng Hạnh

Điện thoại: cơ quan: 04. 62873428 (ext 228)   Di động: 0918 760 000

Email: ttbdcb@moj.gov.vnhocvientuphap.bdcb@gmail.com

Website: http://hocvientuphap.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp của Quý Cơ quan.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Trung tâm Tin học (đăng website);

- Lưu VT, HVTP.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

  

Lê Mai Anh