Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp tham gia hoạt động tuyên truyền, trợ giúp pháp lý

Ngày 19/5/2023, Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Trường PT Dân tộc nội trú Hà Nội (Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội).
Tham gia buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp có 16 thành viên bao gồm các giảng viên Khoa Đào tạo Luật sư, Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, BCH Đoàn thanh niên Học viện Tư pháp, các học viên lớp đào tạo nghề Luật sư Chất lượng cao K4 và Lớp đào tạo nghề Luật sư K24.  Đoàn công tác tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ giáo viên và hơn 800 học sinh tại trường Dân tộc nội trú Hà Nội với nội dung “Luật trẻ em năm 2016, Luật An ninh mạng 2018 và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh“ thông qua tiết mục kịch do các học viên Lớp đào tạo nghề Luật sư Chất lượng cao K4 và Lớp đào tạo nghề Luật sư K24 thực hiện.

Hoạt động phổ biến, truyền tải pháp luật, thông tin pháp lý nhằm giúp các giáo viên và học sinh của Trường Dân tộc nội trú hình thành được thói quen, tình cảm đối với pháp luật và có hành vi xử sự phù hợp, có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội và nâng cao trình độ văn hoá pháp lý của công dân.
Bên cạnh đó, thông qua hoạt động này, các học viên theo học tại các lớp đào tạo nghề luật sư hiểu hơn những giá trị nhân văn của nghề luật sư, sứ mệnh của nghề nghiệp luật sư đối với hoạt động tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng. Đồng thời, khai thác và phát huy tác dụng, hiệu quả của hình thức trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, hoà giải cơ sở khi thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện giải thích, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến từng vụ việc cụ thể đang trợ giúp, tư vấn cho đối tượng, giúp họ nâng cao hiểu biết pháp luật, tự điều chỉnh hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó trau dồi những phẩm chất quý giá mà một luật sư cần có cho hoạt động nghề nghiệp sau này, là tiền đề thực hiện đạt hiệu quả nhất, nhằm nâng cao tri thức pháp luật, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Đoàn Thanh niên Học viện Tư pháp