Hội thảo “Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM”

Hội thảo “Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM” là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, tìm kiếm các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại Học viện Tư pháp.

Ngày 24/10/2020, Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TP Hồ Chí Minh" 

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ Bộ Tư pháp, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp đến từ nhiều công ty luật trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; đại diện Khoa Luật – Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh và đại diện các học viên lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa III.

Về phía Học viện Tư pháp có TS. Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ - Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế; TS. Đồng Thị Kim Thoa - Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế; ông Nguyễn Cảnh Tuyến - Phó trưởng Cơ sở tại TP Hồ Chí Minh và các giảng viên, chuyên viên của Học viện.

Tại Hội thảo, các diễn giả và khách mời tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của học viên, chất lượng giáo trình và hồ sơ tình huống, chất lượng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, chất lượng thể chế liên quan đến hoạt động đào tạo.
Đặc biệt, trong tham luận: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM”, TS. Nguyễn Hữu Huyên - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy của chương trình. Bên cạnh việc sử dụng phiếu đánh giá chất lượng giảng viên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho rằng cần sử dụng kết hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy hiện đại như: phương pháp sử dụng tình huống (case method), phương pháp làm việc nhóm (collaborative), phương pháp tọa đàm (seminar method)… để nâng cao hiệu quả toàn diện.

Ngoài các tham luân, Hội thảo cũng được lắng nghe ý kiến của nhiều luật sư giày dặn kinh nghiệm như: Luật sư Ngô Thanh Tùng (Luật sư điều hành Công ty luật Vilaf), Luật sư Bùi Ngọc Hồng (Luật sư thành viên Công ty luật LNT & thành viên), Luật sư Nguyễn Hưng Quang (Luật sư điều hành Công ty luật NHQuang và cộng sự). Các luật sư đã đề xuất nhiều phương pháp nhằm nâng cao kỹ năng hành nghề của học viên trong quá trình học tập, đó là việc sắp xếp quỹ thời gian, cải thiện các kỹ năng hành nghề…

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Trường Thiệp cho biết, Hội thảo là định hướng quan trọng để Học viện Tư pháp nghiên cứu, áp dụng trong thực tế nhằm cải thiện mạnh mẽ chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế, đặc biệt là đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại Cơ sở TPHCM.

Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa III của Học viện Tư pháp được tổ chức tại TPHCM từ tháng 3/2020 đến nay.  Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Học viện Tư pháp, sự nỗ lực của Cơ sở Học viện Tư pháp tại TPHCM và Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, hoạt động giảng dạy - học tập của khóa học dần đi vào ổn định. Trước đó, đã có hai khóa được tổ chức tại Hà Nội.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động, Học viện Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và đề xuất các giải pháp đồng bộ hơn, toàn diện hơn về những yếu tố cần và đủ của chương trình đào tạo.