Hội thảo “Thẩm quyền của Toà án trong giải quyết các vụ án dân sự”

Sáng ngày 17/5/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Hội thảo: “Hoạt động thu thập và đánh giá chứng cứ của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình giải quyết vụ án hình sự”. Hội thảo được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.
PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng - Phó giám đốc Học viện Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo cùng ThS. Nguyễn Thị An Na - Trưởng Bộ môn kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự thuộc Khoa Đào tạo Luật sư. Tham dự Hội thảo có các giảng viên và học viên các lớp đào tạo các chức danh tư pháp.
So với Bộ luật Dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã có nhiều nội dung mới liên quan đến thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các vụ việc dân sự (quy định về thẩm quyền tòa chuyên trách; thẩm quyền của tòa án khi chưa có điều luật áp dụng, chuyển vụ việc dân sự cho tòa án khác, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, mở rộng thẩm quyền theo loại việc, thẩm quyển theo lãnh thổ..).
Tuy nhiên trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự không ít những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định thẩm quyền của tòa án giữa tranh chấp dân sự hay kinh doanh thương mại, xác định thẩm quyền theo lãnh thổ trong tranh chấp về hợp đồng, xác định thẩm quyền của tòa án trong lĩnh vực đất đai liên quan đến thừa kế, hôn nhân gia đình, xác định thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức…
Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận về thẩm quyền theo loại việc, theo cấp, theo lãnh thổ của Tòa án trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp dân sự; Thẩm quyền của Tòa án đối với quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức; Thẩm quyền của Tòa án trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng nhằm làm rõ hơn các quy định pháp luật cũng như những hạn chế, vướng mắc khi xác định thẩm quyền của tòa án và đề xuất hướng giải quyết phù hợp, áp dụng pháp luật thống nhất trong hoạt động giải quyết vụ án dân sự tại tòa án.