Ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp

Chiều ngày 05/11/2022, Học viện Tư pháp tổ chức Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp.

Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 1561/QĐ-HVTP ngày 19/10/2022 của Giám đốc Học viện Tư pháp. Ban vận động gồm 40 thành viên, gồm 16 thành viên thuộc các đơn vị của Học viện Tư pháp và 24 thành viên là cựu học viên, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng  - Phó giám đốc Học viện Tư pháp là Trưởng ban.
Ban vận động có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp theo đúng kế hoạch số 891/KH-HVTP ngày 06/7/2022.  Trong đó có việc phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phòng Đào tạo và Công tác học viên và các đơn vị có liên quan khác tuyên truyền, vận động các cựu học viên nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với Học viện đăng ký gia nhập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp nhằm đảm bảo đủ điều kiện để thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp và góp phần xây dựng, phát triển Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp.
Câu lạc bộ Cựu học viên là diễn đàn quy tụ các thế hệ học viên của Học viện Tư pháp từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước nhằm tạo sự hiểu biết, gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác và cuộc sống giữa cựu học viên với nhau và giữa cựu học viên với học viên của Học viện Tư pháp; kết nối chặt chẽ, duy trì và phát triển mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác giữa Học viện với các cựu học viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.
 Đặc biệt, Câu lạc bộ sẽ khơi dậy niềm tự hào về Học viện Tư pháp, phát huy truyền thống tốt đẹp, giá trị cốt lõi của Học viện Tư pháp, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, góp phần phục vụ việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Phát biểu tại Lễ ra mắt, thầy Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp bày tỏ sự vui mửng trước sự tham gia Ban vận động của các thành viên, đặc biệt là của các cựu học viên. Thầy tin tưởng rằng, Câu lạc bộ Cựu học viên là diễn đàn kết nối các thế hệ học viên một cách hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác và cuộc sống. Thầy mong rằng, Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhanh chóng thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên trong thời gian tới để cùng Học viện Tư pháp chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển (11/02/1998 - 11/02/2023).
Ban vận động thành lập Câu lạc bộ cựu học viên Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 1561/QĐ-HVTP ngày 19/10/2022 của Giám đốc Học viện Tư pháp. Ban vận động gồm 40 thành viên, gồm 16 thành viên thuộc các đơn vị của Học viện Tư pháp và 24 thành viên là cựu học viên, PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng  - Phó giám đốc Học viện Tư pháp là Trưởng ban.
Ban vận động có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp theo đúng kế hoạch số 891/KH-HVTP ngày 06/7/2022.  Trong đó có việc phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phòng Đào tạo và Công tác học viên và các đơn vị có liên quan khác tuyên truyền, vận động các cựu học viên nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với Học viện đăng ký gia nhập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp nhằm đảm bảo đủ điều kiện để thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp và góp phần xây dựng, phát triển Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp.
Câu lạc bộ Cựu học viên là diễn đàn quy tụ các thế hệ học viên của Học viện Tư pháp từ những ngày đầu mới thành lập đến nay, đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước nhằm tạo sự hiểu biết, gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác và cuộc sống giữa cựu học viên với nhau và giữa cựu học viên với học viên của Học viện Tư pháp; kết nối chặt chẽ, duy trì và phát triển mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác giữa Học viện với các cựu học viên trong đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.
 Đặc biệt, Câu lạc bộ sẽ khơi dậy niềm tự hào về Học viện Tư pháp, phát huy truyền thống tốt đẹp, giá trị cốt lõi của Học viện Tư pháp, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, góp phần phục vụ việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, thầy Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp bày tỏ sự vui mừng trước sự tham gia Ban vận động của các thành viên, đặc biệt là của các cựu học viên. Thầy tin tưởng rằng, Câu lạc bộ Cựu học viên là diễn đàn kết nối các thế hệ học viên một cách hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác và cuộc sống. Thầy mong rằng, Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhanh chóng thành lập Câu lạc bộ Cựu học viên trong thời gian tới để cùng Học viện Tư pháp chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển (11/02/1998 - 11/02/2023).