Giám đốc:

(+84) 024.62873428 ext 106

Tuyển sinh - Đào tạo:

Hà Nội: (+84) 024.62739780

(+84) 024.62873428 (ext 236, 115)

Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh:

+84) 02822539104 - 02822539102

Quản trị Website:

(+84) 024.62873428 ext 119

Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 54

Lượt truy cập: 60944208

Thông tin liên hệ

1. Tiếp nhận bài viết:
Ban trị sự Tạp chí Nghề luật
Email: ngheluathvtp@gmail.com
Điện thoại:  024.62873428  (Số máy lẻ 1036)
2. Trợ giúp tác giả, phản biện:
Thư ký toà soạn: Vũ Thị Thu Thủy
Số điện thoại: 024.62873428  (Số máy lẻ 1036).
Di động: 0963.941.988