Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 23

Lượt truy cập: 57276878

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm có những nhiệm vụ, quyền hạn chính sau:
- Tìm kiếm, tham gia đàm phán với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các nước Anh, Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Singapore và các nước khác để liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng của Trung tâm; phối hợp với đối tác liên kết đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho học viên theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức đào tạo tiếng Anh, tiếng Anh pháp lý, tiếng Anh thương mại cho người học để tạo nguồn học viên cho Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu;
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật thương mại quốc tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phù hợp với chức năng và năng lực của Trung tâm;
            - Tìm kiếm các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.