Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 472

Lượt truy cập: 55405252

GIỚI THIỆU

Trung tâm Tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-HVTP ngày 01 tháng 04 năm 2011 của Giám đốc Học viện Tư pháp, là đơn vị trực thuộc Học viện Tư pháp, hoạt động theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.
Địa chỉ: Số 9 đường Lê Đức Thọ (kéo dài)
Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy
Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (+84) 04 37566129 ext: 129, 227
Email: jalcc.vn@gmail.com
Website: www.jalcc.vn
 
Trung tâm Tư vấn pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản riêng, có chức năng: tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý theo nhu cầu xã hội; tổ chức hoạt động thực hành nghề luật cho giảng viên và học viên của Học viện Tư pháp.
Trung tâm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1) Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về sự phát triển và hoạt động của Trung tâm;
2) Tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với khách hàng, bao gồm:
·    Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;
·    Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý;
·    Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác;
·    Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật;
·    Đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;  
·    Cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật;
3) Thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúppháp lý;
4) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tổ chức nghiên cứu khoa học pháp lý và tư pháp theo nhu cầu xã hội;
5) Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Học viện Tư pháp tổ chức hoạt động thực hành nghề luật cho giảng viên, học viên.
 
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm có:
1. Giám đốc và các Phó giám đốc;
2. Các Tư vấn viên pháp luật, Luật sư làm việc theo hợp đồng lao động;
3. Nhân viên Kế toán, Thủ quỹ, Văn phòng.
Trung tâm có Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp cần thiết theo nhu cầu xã hội sẽ có chi nhánh ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.