Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 8

Lượt truy cập: 59149517

Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức Hội nghị tư vấn viên

TT TƯ VẤN PHÁP LUẬT: Ngày 22/6/2011, Trung tâm tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tư vấn viên pháp luật. Tại Hội nghị, các đại biểu nghe ông Trương Hồng Hải báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm. Mặc dù thời gian hoạt động chưa dài nhưng Trung tâm đã tổ chức được nhiều hoạt động trong phạm vi chức năng của mình và đạt được kết quả tốt.

 

Trung tâm tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp được thành lập trên cơ sở Trung tâm thực hành nghề luật của Học viện Tư pháp theo Quyết định số 43/QĐ-HVTP ngày 01/4/2011 của Giám đốc Học viện Tư pháp. Trung tâm tư vấn pháp luật có chức năng: tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý theo nhu cầu của xã hội, tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giảng viên và học viên Học viện Tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe ông Trương Hồng Hải báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm. Mặc dù thời gian hoạt động chưa dài nhưng Trung tâm đã tổ chức được nhiều hoạt động trong phạm vi chức năng của mình và đạt được kết quả tốt. Một số hoạt động nổi bật của Trung tâm như: tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho một số doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp tại Trung tâm, tổ chức hoạt động thực hành nghề luật, phối hợp với kênh truyền hình VTV6 xây dựng kế hoạch chương trình truyền hình (dự kiến mang tên Con đường công lý)…

Hiện nay, Trung tâm tư vấn có 27 Tư vấn viên pháp luật. Để đạt được những kết quả bước đầu như vậy, sự cộng tác của các tư vấn viên là một phần hết sức quan trọng bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, viên chức của Trung tâm. Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Văn Huyên chúc mừng Trung tâm tư vấn đã đạt được những kết quả bước đầu trên chặng đường hoạt động của mình. Ông mong các tư vấn viên sẽ xem Trung tâm như là một ngôi nhà chung để tham gia hoạt động tư vấn pháp luật, trợ gúp pháp lý và tham gia vào các hoạt động khác trong lĩnh vực pháp luật, đây là một cách để đóng góp kiến thức, đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.

Trung Dũng