Đăng ký trực tuyến về cung cấp dịch vụ Đảng bộ Học Viện Tư Pháp Công đoàn Học Viện Tư Pháp Đoàn TNCS HCM Học Viện Tư Pháp Chi hội cựu chiến binh Đào tạo luật sư thương mại quốc tế Trung tâm tư vấn pháp luật Danh bạ điện thoại Văn bản chỉ đạo điều hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Đang online: 484

Lượt truy cập: 55405662

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai(01/01/2013)
Trung tâm Tư vấn phán luật Học viện Tư pháp cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ pháp luật đất đai, bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các quan hệ pháp luật đất đai được theo đúng các quy định của pháp luật với các nội dung sau:
Thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty(01/01/2013)
Trung tâm Tư vấn pháp luật Học viện Tư pháp cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty cho khách hàng bao gồm toàn bộ các công việc và kết quả nhận được như sau: